Firmware

Hier vindt u verschillende firmwareversies die voor alle VIPA-productgroepen zijn gepubliceerd. Let op de informatie op de pagina's of in de bijbehorende producthandleidingen. Voer nooit een firmware-update uit zonder een eerdere back-up en onderbreek het updateproces niet.

Als u niet zeker bent of in geval van vragen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Yaskawa VIPA Controls-kantoor of neem contact op met onze supportafdeling.